Om projektet

Denna guide till Specialsamlingarna är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid historiska institutionen och personal vid universitetsbiblioteket. Projektet har finansierats av Ebbe Kocks stiftelse och Sten K Johnsons stiftelse. Ambitionen har varit att synliggöra de resurser som finns i universitetsbibliotekets specialsamlingar, med särskilt fokus på det De la Gardieska arkivet. Guiden vänder sig främst till studenter och lärare som söker inspiration till uppsatser, gruppövningar och föreläsningar. Även forskare kan givetvis dra nytta av resurserna.

Projektet har inneburit att ca 170 dokument av varierande omfång har digitaliserats. 100 av dessa, omfattande ca 4500 sidor text, härrör från det De la Gardieska arkivet. 70 kommer från samlingen av äldre tryck och handskriftssamlingen.

Fil. dr Anna Nilsson Hammar Fil. dr Joachim Östlund Docent Håkan Håkansson Fil. dr Per Stobaeus